Top banner

Lejebetingelser


I kan leje Handicappede børns feriers sommerhuse, hvis et barn under 21 år i jeres familie har et handicap. Nedenfor kan I læse om ankomst og booking, betaling og afrejse, når I lejer Handicappede børns feriers sommerhuse.


Ankomst og booking

Ankomst og afrejse ved leje på ugebasis
Ankomst til sommerhuset er lørdag kl. 14.00. Afrejse er lørdag kl. 10.00.

Ved leje af feriehuse på tværs af uger
I højsæsonen kan der foretages bookinger på tværs af uger 4 uger frem, og i mellem- og lavsæsonen 6 uger frem fra dags dato. Prisen er ugeprisen / 7 x (antal dage + 1). Pris for rengøring og depositum er uændret.

Lejelængde
I skolernes sommerferie, efterårsferie og vinterferie kan sommerhusene kun udlejes i 1 uge af gangen.

Mulighed for booking
Man kan booke kommende års uger fra første hverdag i oktober. For eksempel kan man fra 1. oktober 2019 booke sommerhuse for 2020. Hvis medlemmer af PolioForeningen eller UlykkesPatientForeningen ønsker at leje Handicappede børns feriers sommerhuse, eller lejere hos Handicappede børns ferier ønsker at leje UlykkesPatientForeningens sommerhuse kan dette gøres fra februar samme år.

Betaling

Depositum
Depositummet er på 1.000 kr. pr. uge og betales ved booking.

Indbetaling af leje
Lejen indbetales senest 5 uger før lejeperioden.

Afbestilling
Ved afbestilling senest 2 måneder før et opholds begyndelse kan det fulde beløb (leje og depositum) tilbagebetales. Herefter tilbagebetales kun depositum. Hvis huset udlejes til anden side i den pågældende uge, tilbagebetales også huslejen.

Ved sygdom kan det fulde beløb (leje og depositum) tilbagebetales mod fremsendelse af lægeattest..

El
Lejen er eksklusive elforbrug. Elforbruget afregnes efter måler med kr. 2,50 pr. kwh. Elmåleren aflæses ved ankomst og afrejse, og disse tal registreres via link, der tilsendes ved booking.
Pr. 1. januar 2023 afregnes el med kr. 3,50 pr. kWh.Vi tager forbehold for større ændringer i kWh-prisen.

Nøglekode
Ved alle sommerhuse er der opsat en nøgleboks. Nøgleboksens kode m.m. fremsendes på mail, så den er jer i hænde senest mandagen før overtagelsen af sommerhuset.

Beskadigelse
Beskadigede effekter skal erstattes med tilsvarende effekters nypris. Dette modregnes i jeres depositum. Husk at meddele, hvis der sker beskadigelser.

Rengøring
Det er obligatorisk at betale for slutrengøring, der koster 500 kr. pr. ophold.


Afrejse

Inden afrejse bedes du gøre følgende:


Øvrige betingelser

Rygning
Rygning i sommerhusene er ikke tilladt.

Husdyr
Husdyr er tilladt i sommerhusene. Det er eget ansvar at fjerne hundens efterladenskaber på grunden.

Telte og campingvogne
Telte og campingvogne må ikke opstilles på sommerhusenes områder.

Møbler
El-senge må ikke flyttes.

Dyner og puder
Sommerhusene er udstyret med dyner og puder. I skal selv medbringe sengelinned, håndklæder og viskestykker. Sejl til lift skal I også selv medbringe (det er angivet, hvis huset har lift).